За втора поредна година целта на Деня на розовата фланелка, ориентирана към толерантност, подкрепа и ограничаване на проявите на тормоз, бе изпълнена по интересен и креативен начин, благодарение на инициативата „Ангели хранители“.
Идеята на тази инициативата е да насърчи приятелството, подкрепата и солидарността в училище, като предостави възможност за споделяне на мили жестове, израз на взаимно уважение и признателност. Също така цели да създаде по-приятна атмосфера в училищната среда, като подчертае важността на приятелството и взаимната подкрепа. „Ангели хранители“ се проведе в рамките на една учебна седмица, като участниците даваха и получаваха най-различни малки подаръци, което направи учебната седмица по-приятна, по-светла и пълна с положителни емоции.
В края на кампанията се проведе обща среща за всички участници. Така всеки узна кой е неговият „ангел хранител“ и това стана повод за зараждането на ново приятелство. Най-вълнуващият момент бе съпътстван от различни опознавателни игри и почерпка. По този начин заложените цели и резултати на инициативата бяха осъществени – нови приятелства и сплотеност в училище.

Споделете!