• Публикация във вестник „Аз-буки“, бр. 33, 17–23 август 2023 г. за партньорството на АЕГ „Гео Милев“ – Русе с Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Споделете!