На 11.05.2023 г. гости на клуб „Дебати и ораторска реч на английски език“ при АЕГ „Гео Милев“ с ръководители г-жа Магдалена Миланова и г-жа Светлина Сачева бяха ученици от клуба по дебати на немски език при СУПНЕ „Фридрих Шилер“ с ръководител г-жа Сияна Мандажиева. След кратко представяне на двете форми и начини за аргументация участниците се запознаха с форма на младежка активност, предоставена от Европейски младежки парламент. Дискусията беше посветена на Деня на Европа и основана на личния опит на 6 делегати от АЕГ „Гео Милев“ – Мария Георгиева (ХI А клас), Виктория Добрева, Елена Панайотова, Магдалена Кирова, Моника Кабаиванова и Ясен Богданов (от ХI В клас), които представиха България на регионалната сесия на Европейски младежки парламент във Виена от 17 до 19.02.2023 г. Те споделиха впечатления от работата си с други участници в програмата, разделени на комитети съвместно с техни връстници от Испания, Полша, Украйна, Германия, Австрия, с поставена задача да разрешат социален, икономически, политически и международен проблем. Особено чувство за удовлетвореност у тях е предизвикал фактът, че всички решения, които учениците са обсъждали, са били приети след дебати и гласуване. Представителите на двата клуба, заредени с ентусиазъм от позитивните послания, се разделиха с обещание за нови съвместни дейности и сътрудничество.

Споделете!