На 27.11.2023г. доброволците към Български червен кръст и учениците от СУ „Васил Левски“ и АЕГ „Гео Милев“ Албена Маринова и Донна-Досина Досева изнесоха беседа пред младежите и девойките от 8.А клас, в която обясниха подробно как да се извърши първа долекарска помощ в случай на травма или инцидент. Осмокласниците с любопитство наблюдаваха как техни връстници демонстрират последователността от действия, които съпътстват оказването на първа помощ на човек в безсъзнание. Учениците от 8.А научиха също и каква информация е нужно да съобщят на телефона за спешни повиквания 112, за да могат максимално кратко и точно да повикат помощ при нужда. Благодарим на Албена Маринова и Донна-Досина Досева за увлекателната беседа!

Споделете!