АЕГ „Гео Милев“ съощава на своите зрелостници, че съгласно изискванията на чл. 95, т. 4 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците те имат право да се запознаят със своите оценени писмени работи от ДЗИ.

Това може да стане на електронен адрес https://results12.mon.bg от кабинета и в присъствието на директора или представител на училищната зрелостна комисия съгласно Заповед №1103/07.06.2024 г. и по график, както следва:

  • 10.06.2023 г. – от 14:00 до 17:00 часа
  • 11.06.2023 г. – от 10:00 до 12:00 часа
  • 12.06.2023 г. – от 12:30 до 14:30 часа

Изпитните работи не могат да бъдат снимани по какъвто и да е повод.

При възникнала необходимост от сверяване на оригинална изпитна работа със сканираното ѝ изображение, зрелостникът депозира писмено искане до директора на АЕГ „Гео Милев“, а той писмено уведомява директора на ЦОПУО.

Предвид спецификата на ДЗИ по информационни технологии, зрелостниците може да се запознаят с изпитните си работи само в училището, в което се е провел изпитът, на компютър, на който е инсталиран съответният сертификат за достъп.

За датата и часа на церемонията по връчване на дипломите зрелостниците ще бъдат уведомени допълнително.

Споделете!