Утвърден делегиран бюджет

Училищен бюджет и отчети за изпълнението му по години

2023 г.

 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.12.2023 г.

 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.09.2023 г.

 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.06.2023 г.

 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.03.2023 г.

 • Бюджет на АЕГ „Гео Милев“ за 2023 г.

Архив бюджети

 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.12.2022 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.09.2022 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.06.2022 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.03.2022 г.
 • Бюджет на АЕГ „Гео Милев“ за 2022 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.12.2021 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.09.2021 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.06.2021 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.03.2021 г.
 • Бюджет на АЕГ „Гео Милев“ за 2021 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.12.2020 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.09.2020 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.06.2020 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.03.2020 г.
 • Бюджет на АЕГ „Гео Милев“ за 2020 г.  |  Актуализация на бюджет на АЕГ „Гео Милев“ за 2020 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.12.2019 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.09.2019 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.06.2019 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.03.2019 г.
 • Бюджет на АЕГ „Гео Милев“ за 2019 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.12.2018 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.09.2018 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 30.06.2018 г.
 • Информация за изпълнение на делегирания бюджет на АЕГ „Гео Милев“ – към 31.03.2018 г.
 • Бюджет на АЕГ „Гео Милев“ за 2018 г.