Спомени на бивши възпитаници

 • Спомени

  За своите 60 години история „Английската“ е допринесла за изграждането и успешната реализация на над 7300 възпитаници. Вижте спомените на някои от тях за ученическите им години, прекарани в гимназията.

Информация за фондонабиране

 • Дарения в паричен вид

  Превеждат се по банкова сметка на бюджета или на Училищното настоятелство. Моля, свържете се с директора за уточнения.
  След това се изготвя Свидетелство за дарение от името на училището или от името на Настоятелството.

 • Дарения в натура

  Дарителите предоставят копие на фактура и на това основание се изготвя приемо-предавателен протокол и свидетелство за дарение. Ако по някаква конкретна причина не съществува фактура, се съставя текст с основание в самия протокол, с оповестена цена от дарителя.

Банкова сметка на Училищното настоятелство

 • „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА АГ „ГЕО МИЛЕВ“ – гр. Русе“

  IBAN: BG16BPBI79211045955901

  BIC: BPBIBGSF (ПОЩЕНСКА БАНКА)

Парична награда в памет на Елена Славчева Генчева

 • Паричната награда се предоставя от Снежана Тодорова Ирманова-Генчева и Славчо Генчев Илев – родители на Елена Славчева Генчева, която е бивш възпитаник на АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе от 2004 г. до 2009 г., след което завършва Европейско право в Хага, работи в Европейската космическа агенция и Европол до 2021 г.

 • Правила за отпускане на паричната награда

Благодарност

Училищното ръководство на Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Русе изказва огромната си благодарност към всички дарители на училището през годините!

Един от най-щедрите ни и постоянни дарители е господин Огнян Константинов Пейчев, който от дълги години най-редовно прави дарения за училището! Благодарим!

Някои от нашите дарители

Огнян Пейчев
Огнян Пейчев(Ogden Page)

Випуск 1968-1973

Астра Биоплант
Астра Биоплант(Бизнес партньор)

Финансова подкрепа за изграждането на STEM център през 2021 г.