Достъп до обществена информация

Едно от основните конституционни права на гражданите на Република България

Правни основания

 • Закон за достъп до обществена информация

 • Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

 • Описание на административната услуга за предоставяне на достъп до обществена информация

 • Цени на административната услуга за предоставяне на достъп до обществена информация

Образци на документи

 • Приложение 1 – Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • Приложение 2 – Протокол за устно заявление за предоставяне на достъп до обществена информация
 • Приложение 3 – Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
 • Приложение 4 – Решение за предоставяне на достъп до обществена информация

Отчети по години

 • Справка-отчет за постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация – 2022 г.
 • Справка-отчет за постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация – 2021 г.
 • Справка-отчет за постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация – 2020 г.

 • Справка-отчет за постъпилите заявления за предоставяне на достъп до обществена информация – 2019 г.