Квалификационна дейност

Информация за квалификационната дейност в АЕГ „Гео Милев“

  • Правила за участие на педагогическия и непедагогическия персонал на АЕГ „Гео Милев“ в квалификационна дейност

  • План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти в АЕГ „Гео Милев“ за учебната 2022/2023 г.