Сграден фонд и материална база

Училището разполага с различни учебни кабинети, зали и специални помещения

Класни стаи

Учебните стаи в гимназията имат характерен стил, съчетаващ старинната архитектура с високи тавани и сводести прозорци и съвременни аудио-визуални средства и презентационна техника. Във всички стаи има монтирано видеонаблюдение. Правят се инвестиции в рамките на възможностите.

STEM център

STEM центърът за екоиновации в училище предлага модерно учебно пространство на площ от 500 кв. м. Той дава възможност за самостоятелни проучвания, експерименти, екипна работа по проекти, както и за прилагане на по-съвременни методи и подходи за учене, изследване и презентиране.

Спортна зала

Физкултурният салон в училище предлага отлични възможности за спорт и подобряване на общата физическа култура на учениците. Има условия за практикуване на баскетбол, волейбол, хандбал, тенис на маса, бадминтон и други спортове, както и за придобиване на физически умения и навици.

Библиотека

Библиотеката в училище съдържа богата колекция от учебна, художествена и друга литература, която е на разположение на ученици и учители.

Аула

Аулата е място за провеждане на различни събития в училище: концерти, конференции, представяния, връчване на дипломи, срещи с външни лектори и др.

Ученически бюфет

Лавката в училище е разположена в сутерена и се поддържа от външна фирма-наемател. Предлагат се най-различни закуски, пакетирани храни и напитки.

Кабинети по изкуствата

Освен специализираните кабинети в STEM центъра в гимназията има кабинет по изобразително изкуство и кабинет по музика.

Зала за репетиции

В сутерена на гимназията е обособен и кът за репетиции на музикалния състав и театралната група в училище.

Музей

В училищния музеен кът се съхранява знамето на гимназията, исторически документи и снимков материал и колекция от завоювани награди.

Паметник на културата

Сградата е с над 100-годишна история и е обявена за
паметник на културата с местно значение

С цел сигурност и опазване на материалната собственост е осигурено
съвременно видеонаблюдение в цялата сграда.

Изграждането на новия STEM център за екоиновации през 2021 година доведе до някои промени...

преди 2021след 2021
преди 2021след 2021