Обществен съвет

Орган за подпомагане на развитието на училището
и за граждански контрол на управлението му

Членове на Обществения съвет – 2023 г.

 • 1
  Татяна Дочева Димитрова – родител (XI б)
 • 2
  Десислава Иванова Гидолова – родител (IX г, XI а)
 • 3

  Миряна Валериева Машева – родител (VIII в)

 • 4

  Мурад Ферадов Мурадов – родител (VIII б)

 • 5
  Велина Йорданова Цекова – родител (X а)
 • 6

  Милен Добрев – Изпълнителен директор на Русенска търговско-индустриална камара

 • 7
  Таня Тодорова – началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ в Община Русе

Резервни членове

 • 1

  Елица Симеонова Димитрова – родител (XI б)

 • 2
  Пламена Пенева Янкова – родител (X в)
 • 3
  Лора Красимирова Ганчева – родител (VIII а)
 • 4
  Невена Пенева – старши експерт в отдел „Бюджет“ в Община Русе
 • 5
  Десислава Димитрова – организатор обучения в Русенска търговско-индустриална камара

Документи на Обществения съвет