• Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

  • Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

  • Заповед за определяне на длъжностно лице за разглеждане на сигнали