Приемане и преместване на ученици

За информация за свободни места и за приема в VIII клас посетете страница „Прием“

  • Процедура по приемане и преместване на ученици в АЕГ „Гео Милев“

  • Заявление за записване на ученици в АЕГ „Гео Милев“