ЛОГО

През месец ноември 1982 г. генералният секретар на ЮНЕСКО, Амаду-Махтар М’Боу, обявява международно състезание за емблема на асоциираните към ЮНЕСКО училища. Приема се само по един проект от асоциирана страна-членка. От общо 40 участници пет са финалистите. Сред тях е и Евгени Костадинов Томов, тогава ученик в Английска гимназия „Гео Милев“. Неговата емблема става лого на училището.

ХИМН

Училище, ти ни научи какво е
упорство и вярност, земя и родина.
На детството ти ни отнемаш покоя
и българи правиш ни още на чина!
Слънце, ликувай! Огрявай пътя,
по който ще тръгнем;
който безкраен и стръмен
води към битки и слава!
В сърцата ни млади живей Гео Милев
и призивът негов „Нагоре! Нагоре!“
За пътища лесни ний нямаме сили,
нас трудности чакат ни да се преборим.

КЛЕТВА

Аз, възпитаникът на Aнглийска езикова гимназия „Гео Милев“, като прекрачвам прага на новото си училище, се задължавам да следвам и обогатявам традициите му и да отстоявам авторитета му. Ще се стремя да усвоявам нови знания и умения, ще ценя достойнството на съучениците и учителите си. Ще бъда отговорен и честен в действията си. Ще се стремя да бъда достоен гражданин на България и Европа.

ЗАКЛЕХ СЕ!

ЗНАМЕ

Знамето е с тъмночервен цвят, със златист надпис и ресни и с облика на патрона на училището.

ДЕВИЗ

Винаги сред първите!

УНИФОРМА

Учениците в гимназията имат зъдължение да носят официално, есенно-зимно и пролетно-лятно униформено облекло.