Ученическият съвет в гимназията

Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление

  • Устав на Ученическия съвет на АЕГ „Гео Милев“

  • План за дейността на Ученическия съвет за учебната 2023/2024 г.

  • Списък с членовете на Ученическия съвет за учебната 2023/2024 г.