• План-график на заседанията на педагогическия съвет – 2023/2024

  • План за работа през зимния сезон – 2023/2024