• План-график на заседанията на пезагогическия съвет – 2022/2023

  • План за работа през зимния сезон – 2022/2023

  • План за възпитателната работа – 2022/2023