Училищно настоятелство

Сдружение с общественополезна дейност

Членове на Училищното настоятелство – 2023 г.

 • 1

  Елга Цонева – председател на Съвета на настоятелите

 • 2

  Елеонора Черкезова-Иванова – заместник-председател на Съвета на настоятелите

 • 3

  Елица Табакова – член на Съвета на настоятелите

 • 4

  Валентин Стоянов – член на Съвета на настоятелите

 • 5

  Силвия Драганова – член на Съвета на настоятелите

 • 6

  Радосвет Матеев

 • 7

  Веселин Димов

 • 8

  д-р Георги Минчев

 • 9

  Ралица Христова

 • 10

  Явор Стамболиев

 • 11

  Ралица Маринова

 • 12

  Силвия Пуйкова

 • 13

  Виктория Тодорова

Документи на Училищното настоятелство

 • Устав на Училищното настоятелство (в сила от октомври 2020 г.)

 • Заявление за членство в Училищното настоятелство

 • Заявление за отказ от членство в Училищното настоятелство

 • Покана за свикване на годишно общо събрание (март 2024 г.)

 • Покана за свикване на годишно общо събрание (март 2023 г.)

 • Покана за свикване на годишно общо събрание (март 2022 г.)

Информация за юридическото лице

 • „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА АНГЛИЙСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“ – гр. Русе“

  гр. Русе, ул. „Алеи Възраждане“ №3

  БУЛСТАТ: 117527168

  МОЛ: Елга Цонева

Банкова сметка на Училищното настоятелство

 • „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА АГ „ГЕО МИЛЕВ“ – гр. Русе“

  IBAN: BG16BPBI79211045955901

  BIC: BPBIBGSF (В ПОЩЕНСКА БАНКА)