На 15.04.2024 г. се проведе открит интегриран урок с ученици от IX В клас на АЕГ „Гео Милев“ и техните връстници от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе, изучаващи френски език. Без да се познават и без предварителна работна среща, те успяха да представят в общ двуезичен проект процесите, свързани с възникването и развоя на модернистичните течения импресионизъм, символизъм, кубизъм, сюрреализъм и дадаизъм. Възпитаниците на СУЕЕ представиха зараждането на тези културни движения във Франция, а деветокласниците от АЕГ за отражението им върху българската култура и литература. Идеята бе инициирана от г-жа Грозданова, учител по български език и литература в АЕГ, и г-жа Мирчева, учител по френски език в СУЕЕ. Съвместният учебен проект завърши с генериране на тематични изображения с изкуствен интелект, с Kahoot и със забавния игрови вариант на дадаистите cut-up.

Споделете!