НАП напомня на абитуриентите за техните здравноосигурителните задължения!

От началото на месец юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет абитуриентите трябва сами да внасят здравните си осигуровки!
Какво трябва да направите?
– Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).
– Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.
Какъв е размерът на месечната вноска?
Към м. май 2023 г. месечната вноска е 28,40 лв. Преди да платите, проверете актуалния размер тук или в здравноосигурителния калкулатор.
Кога се прави вноската?
До 25-о число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2023 година).
Къде?
– в офис на приходната агенция
– по пощата с обратна разписка
– през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*:

Важно??
Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
За просрочените вноски се начислява законова лихва.

За приетите в университет в чужбина:
В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.
Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.
Какво е ПИК*?
ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.
Повече прочетете тук:
Абитуриенти – здравни осигуровки
Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра
Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях
Проверка на здравноосигурителния статус

За повече информация, моля вижте видеото:

Споделете!