Коварството на алкохола – Ученическият съвет, съвместно с ПИЦ Русе, информира ученици от 8-ите класове за ефекта от злоупотребата с психоактивни вещества

Ученическият съвет към АЕГ „Гео Милев“, съвместно с ПИЦ – Русе, организираха интересна дейност за осмокласниците. Предостави им се възможност да изпробват симулационни очила, имитиращи ефекта от злоупотребата с психоактивни вещества.
Превантивно-информационният център в града работи с млади хора от различни възрастови групи по програмата „От връстници за връстници“. Целта е да се помогне на младежите да осъзнаят същността на този твърде разпространен проблем, като по този начин те сами отхвърлят мисълта за употреба на психоактиви. Програмата насърчава учениците да бъдат информирани и разчита на превенцията като доказано най-добро средство в борбата със зависимостите.

Споделете!