На 18 декември 2023 г. Александър Тачев, старши програмист на системи за управление в бизнеса, бе гост лектор в АЕГ „Гео Милев“. Учениците от IX Г клас имаха привилегията и удоволствието да се докоснат до богатия житейски и професионален опит на специалиста, който сподели с тях информация в областта на програмирането и работа с голям обем от данни.
Темата на срещата беше „Управление на домашна мрежа“. Часът премина в споделяне на знания и прилагане на умения от реалната работна среда. Разгледани бяха протоколите, които са под „прикритие”, но днес ние не можем без тях. Коментираха се комуникационните устройства, като се очертаха техните прилики и разлики, обсъждаха се и IP адреси и DNS зони и тяхната роля и значимост. Учениците преобразува от десетичен в двоичен код. Задаваха се провокативни въпроси, но и се споделяха полезни съвети.
Господин Тачев мотивира и окуражи младежите да четат и да се интересуват повече от новостите в заобикалящия ги свят.

Споделете!