Ученическият съвет към АЕГ „Гео Милев“ отново осъществи инициатива по изключително значим за обществото повод.
Членове на доброволческите организации БМЧК, Интеракт клуб Русе, Лео клуб, Младежки парламент и ПИЦ – Русе представиха дейността, идеите и целите на организациите си пред ученици на гимназията в международния ден на доброволеца, отбелязван на 05.12.2023 г.
Участниците проявиха голям интерес към събитието и активно допринесоха за успешното му осъществяване, като разработиха собствени идеи за доброволческа инициатива с представителите на организациите. Това им помогна да придобият по-добра представа за доброволческата дейност, а идеите им ще бъдат обмислени от представените доброволчески организации.
Ролята на доброволчеството е изключително важна, а безвъзмездната помощ е двигателят в съвременното общество. Именно заради това членовете на Ученическия съвет призовават всеки гражданин да оказва помощ винаги, когато има възможност, защото тя несъмнено е ценена.

Споделете!