Завърши полагането на тревно покритие на футболното игрище в училищния двор на гимназията. Инициативата бе спонсорирана по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, както и от бюджета на гимназията. В кампанията се включиха и много дарители в лицето на фирма „Новаконс управител г-н Манол Новаков, фирма „Плайдекс“ с управител г-н Стелиян Михайлов и фирма „Пътмарк“ с управител г-н Мирослав Ханчев. Децата на гореспоменатите лица, както и те самите, са възпитаници на Английската гимназия. Подобряването на условията за спорт в гимназията са заложени в стратегията на училището и са приоритет за в бъдеще. И нека не забравяме думите на римския поет Ювенал „Здраво тяло в здрав дух“ (Mens sana in corpore sano), в които откриваме част от отговора на въпроса „Какво хората трябва да желаят от живота“.

Споделете!