Информация за зрелостниците
2022/2023

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – 2023 г.

График

В периода 06.02.2023 г. – 21.02.2023 г. – подаване на заявления за явяване на ДЗИ 2022/2023 година, сесия май–юни.

Заявеният от ученика избор за втори задължителен ДЗИ не може да се променя!

16 май 2023 г. (вторник) – край на учебната година (втори учебен срок – 13 седмици)

Сесия май – юни

 

Дата ДЗИ Разяснения
19 май 2023 г. (петък) от 8:30 часа първи задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература Изпитът е само върху учебното съдържание по БЕЛ (ЗУЧ), втори гимназиален етап (XI–XII клас).
23 май 2023 г. (вторник) от 8:30 часа втори задължителен държавен зрелостен изпит по избран от ученика учебен предмет Учебният предмет трябва да е изучаван като ИУЧ като профилиращ предмет (XI–XII клас), задължителни модули, без БЕЛ (ПП).

Учениците избират между следните предмети, които са изучавали като профилирани:

 • английски език – ниво В2 от ОЕЕР
 • друг изучаван чужд език – ниво В1.1. от ОЕЕР (немски език / френски език / руски език)
 • история и цивилизации
 • биология и здравно образование
 • химия и опазване на околната среда
 • информационни технологии
 • математика
 • предприемачество
 • изобразително изкуство
в периода 26–31 май 2023 г. допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика (до 2 изпита) Изпитът е върху учебно-изпитна програма (УИП) за профилирана подготовка или върху УИП за общообразователна подготовка в зависимост от това дали предметът е изучаван като профилиращ.

Ако ДЗИ по избор е по предмет, изучаван като профилиращ, изпитът се провежда върху учебното съдържание за профилирана подготовка (задължителните модули, изучавани във втори гимназиален етап).

Ако ДЗИ по избор е по предмет, който ученикът не изучава като профилиращ, ДЗИ е върху учебното съдържание по предмета от гимназиален етап (VIII–XII клас за математика например, или IX–X клас за физика или география). Учениците избират изучаван предмет измежду следните предмети:

 • чужд език (английски език – ниво В2 от ОЕЕР или другия чужд език – ниво В1.1. от ОЕЕР)
 • математика
 • информационни технологии
 • история и цивилизации
 • география и икономика
 • философия
 • биология и здравно образование
 • физика и астрономия
 • химия и опазване на околната среда

Не може да се положи ДЗИ по избор по предприемачество или изобразително изкуство.
Допълнителен ДЗИ по БЕЛ може да се положи, само ако предметът е изучаван като профилиращ.

Сесия август-септември

 

Дата ДЗИ
24 август 2023 г. (четвъртък) от 8:30 часа първи задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература
25 август 2023 г. (петък) от 8:30 часа втори задължителен държавен зрелостен изпит по избран от ученика учебен предмет
в периода 28 август – 01 септември 2023 г. допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика (до 2 изпита)

Проверка на резултатите от ДЗИ, изпитни материали и кандидатстване във ВУЗ