Национално външно оценяване
2022/2023

Национално външно оценяване в VII клас и в X клас

График за провеждане на НВО – 2023 г.

VII клас

 

Дата НВО в VII клас
13 юни 2023 г. (вторник) от 09:00 часа български език и литература
16 юни 2023 г. (петък) от 09:00 часа математика
14 юни 2023 г. (сряда) от 09:00 часа чужд език (по желание на ученика)

 

X клас

 

Дата НВО в X клас
13 юни 2023 г. (вторник) от 11:00 часа български език и литература
16 юни 2023 г. (петък) от 11:00 часа математика
14 юни 2023 г. (сряда)

Писмена част:
– за ниво В1 и В1.1 – начало 11:00 часа
– за ниво А2 – начало 11:30 часа
– за ниво А1 – начало 12:00 часа
Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото

чужд език (по желание на ученика)
19 юни 2023 г. (понеделник) по график в две сесии – от 08:30 и от 14:30 часа информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)

 

Проверка на резултатите от НВО и изпитни материали