Ученически олимпиади

Заповеди, графици и протоколи

  • Протокол за резултатите от областен кръг на олимпиадата по философия за учебната 2022/2023 г.

  • Протокол за резултатите от областен кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2022/2023 г.

  • График за провеждане на общински кръг на олимпиадите в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Русе за учебната 2022/2023 г.

  • Заповед № РД09-5451/26.10.2022 г. за изменение на Заповед № РД09-4059/30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022/2023 г.

  • Заповед № РД09-4059/30.08.2022 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022/2023 г.