Самостоятелна форма на обучение

Организиране на самостоятелна форма на обучение на ученици

  • Форми на обучение в АЕГ „Гео Милев“
  • Заповед за определяне условията и реда за организиране и провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 г.