Стипендии на ученици

Правила, условия и документи за отпускане на стипендии

  • Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

  • Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от ученици от АЕГ „Гео Милев“ за учебната 2023/2024 г.

  • Условия за отпускане на стипендии на ученици от АЕГ „Гео Милев“ за II срок на учебната 2023/2024 г.

  • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

  • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование

  • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за ученици с трайни увреждания

  • Заявление за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родител(и)

  • Заявление за кандидатстване за еднократна стипендия за високи постижения

  • Заявление за кандидатстване за еднократна стипендия за преодоляване на социални обстоятелства