Учебници и учебни помагала

Списъци на учебници, учебни помагала и препоръчителна литература

  • Списък на учебниците за 2023/2024 г.
  • Списък на препоръчителната литература по български език и литература за 2023/2024 г.

  • Списък на препоръчителната литература по английски език ПП Модул 3 за 2023/2024 г.