Учебници и учебни помагала

Списъци на учебници, учебни помагала и препоръчителна литература

  • Списък на учебниците за 2022/2023 г.

  • Списък на препоръчителната литература по български език и литература за 2022/2023 г.

  • Списък на препоръчителната литература по английски език ПП Модул 3 за 2022/2023 г.