Учебни планове за всяка отделна паралелка

Училищни учебни планове, приети от Педагогическия съвет

VIII а

Училищен учебен план

VIII б

Училищен учебен план

VIII в

Училищен учебен план

VIII г

Училищен учебен план

IX а

Училищен учебен план

IX б

Училищен учебен план

IX в

Училищен учебен план

IX г

Училищен учебен план

X а

Училищен учебен план

X б

Училищен учебен план

X в

Училищен учебен план

X г

Училищен учебен план

XI а

Училищен учебен план

XI б

Училищен учебен план

XI в

Училищен учебен план

XI г

Училищен учебен план

XII а

Училищен учебен план

XII б

Училищен учебен план

XII в

Училищен учебен план

XII г

Училищен учебен план

Учебни планове за профилирано и професионално средно образование

  • Рамков учебен план – „Чужди езици“

  • Типов учебен план – „Компютърна анимация“

Архив на училищни учебни планове