На 25.01.2023 г. на ежегодната тържествена церемония по награждаване на децата с изявени дарби от Община Русе за високи постижения в науката, изкуствата и спорта през 2022 година бяха отличени следните ученици от Английска гимназия „Гео Милев“ – Русе:

  • Анджелина Ивайлова Иванова XII „г“ клас
  • Лора Йорданова Георгиева XI „в“ клас
  • Михаил Георгиев Данев  XI „г“ клас
  • Моника Стоилова Маринова XI „г“ клас
  • Ния Руменова Радева XI „г“ клас
  • Дамян Диянов Илиев IX „б“ клас
  • Даниел Климентов Христов VIII „в“ клас
  • Калина Мариянова Замфирова VIII „в“ клас

Споделете!