Представяне на финалните проекти на учениците от XII клас, изучаващи „Информационни технологии“ като профилиращ предмет

На 21.12.2023 г. учениците от XII клас, изучаващи „Информационни технологии“ като профилиращ предмет, представиха своите проекти в аулата на гимназията. В рамките на шест седмици 15 екипа влязоха в ролята на рекламни агенции, чиято цел бе да да представят реални фирми, намиращи се на територията на град Русе. Едно от предизвикателствата, през които минаха младите специалисти, беше развиване на умение за работа със специализиран софтуер за управление на проекти. Така учениците имаха възможност да следят своите задачи, срокове и да отбелязват напредъка си по проекта. Други предизвикателства пред учениците, с които те се справиха отлично, бяха воденето на делова кореспонденция, строгото придържане към фирмените брандове при изработката на рекламните продукти и спазването на утвърдените графици и срокове. Учениците изработиха, според нуждите на своята компания, рекламен сет, който включваше: брошура, календар, лого, сайт, видео, банер, пост в социална мрежа и др. 

От своя страна компаниите, след преглед и одобрение, върнаха благодарствени писма, а някои изпратиха препоръки към рекламни агенции за екипите.

Реализираните крайни продукти бяха предварително съгласувани и одобрени от реалните фирми преди представянето им пред по-широка аудитория.

„Пътят не беше лек, но си струваше.“, „Научихме много неща. За пръв път имаме задание с реални фирми!“, „Чувстваме се много удовлетворени от работата си!“ – това са само малка част от коментарите на учениците.

Каква по-голяма награда от това!

Споделете!