На 10.05.2024 г. в Английската гимназия се проведе среща на ученици от VIII клас с Райчо Василев и Христо Христов, представители на младежка фондация „Арете“. Това е организация, подпомагаща младежи с висок потенциал, които са ограничени от социални и икономически бариери в България и на Балканите. Целта на екипа е да изгради устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания и повишават културата на отговорност към обществото. В откровен разговор с учениците Христо Христов и Райчо Василев засегнаха теми като историята и произходът на ромите, добрите примери за успели роми в България и в чужбина, както и трудностите, които те срещат в българското общество поради дискриминация и предразсъдъци. Учениците бяха докоснати от емоционалните житейски истории, върху които със сигурност ще размишляват дълго. Срещата беше осъществена с любезното съдействие на програма „Фулбрайт“.

Споделете!