Ученици от XI клас на АЕГ „Гео Милев“, профил изобразително изкуство и информационни технологии, посетиха РУ „Ангел Кънчев“ под менторството на проф. д-р инж. Георги Христов, ръководител катедра „Телекомуникации“.
Възпитаниците на Английската гимназия проведоха занятие в Центъра за върхови постижения. Това е научноизследователски лабораторен комплекс, специализиран в областта на 3D технологиите, виртуалната и добавена реалност и симулациите на реални процеси. Оборудван е с принтери от най-високо поколение, както и с техника за заснемане на движенията с 16 камери и последващ анализ в 360-градусова перспектива.
На финала на занятието учениците бяха силно впечатлени и мотивирани да участват в съвместни проекти!

Споделете!