През настоящата учебна година съдия Велизар Бойчев от Районен съд – Русе отново дискутира правни теми с учениците от гимназията. Инициативата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която АЕГ „Гео Милев“ и Районен съд – Русе са партньори.

https://ruse-rs.justice.bg/bg/news1/28288

Споделете!