Радостина Василева от XI Б клас и Никол Минчева от XI Г клас участваха в националния кръг на Многоезичното състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език, което се проведе на 17 и 18 ноември 2023 г. в гр. Дупница.
Учениците слушат и четат текст на изучвания от тях първи чужд език, а преразказват първия текст и изразяват мнение по темата от втория текст на изучавания от тях втори чужд език.
Радостина Василева, с първи чужд език английски и втори – немски, зае почетното второ място. Никол Минчева, с първи чужд език английски и втори – руски, се представи повече от достойно, като нейният резултат беше още по-висок от явяването ѝ на областния кръг.

Пожелаваме им още повече успехи в бъдеще!

Споделете!