На 23.02.2024 год. учениците от XI и XII клас, които изучават „Предприемачество и кариерно развитие“ и „Лидерски умения и екипна ефективност“ в рамките на профилиращия предмет предприемачество се срещнаха с г-н Милен Добрев, който отговаря за цялостното оперативно управление на РТИК, както и за управлението на национални и международни проекти в областта на регионално развитие и икономическо сътрудничество и др.
Предмет на разговора бяха уменията и нагласите, които гарантират конкурентоспособност, формалното и неформалното образование като фактори за личностно и професионално развитие, ролята на лидера за изграждане на успешен екип. Бяха засегнати и темите за силата на вътрешнофирмената и външнофирмената комуникация, както и значимостта на социалната и културна осъзнатост за ефективни и устойчиви бизнес отношения в условията на глобалност и несигурност.
В края на срещата учениците споделиха, че за тях тя е била интересна, вълнуваща, дала е повод за размисъл и посочиха какво конкретно биха искали да научат в следващи подобни срещи с гости.
На въпроса им „Щастлив ли сте на работното си място?“ г-н Добрев отговори по следния начин: „Да, щастлив съм. Когато човек е доволен, ентусиазиран и отдаден в това, което прави, той дава всичко от себе си и неминуемо успява да увлича и да „заразява“ хората около себе си.“ По повод интереса на някои от гимназистите как точно минава един негов работен ден, той споделя: „Динамично, разнообразно, интересно. Най-важното е всеки ден да правиш по нещо повече от вчера и по-малко от утре – така вървиш упорито напред и се развиваш.“

Споделете!