Ученици и учители от три училища гостуваха в АЕГ „Гео Милев” – Русе в периода 21.02. – 23.02.2024 г. по Национална програма „Иновации в действие”, Модул 1 „Мобилности за популяризиране и мултиплициране на добри училищни иновации”.
През тази учебна година иновативното партньорско училище е VI СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник, а другите две училища в групата са ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Шумен и СУ „Антон Попов“ от гр. Петрич.
През трите дни на мобилността участниците имаха възможност да се опознаят, да научат подробности за иновативните процеси във всяко от останалите училища, да споделят добър опит и работещи практики.
В първия ден учениците участваха в уъркшоп на тема „Симулация на Европейски парламент“. Инициативата се проведе съвместно с ученици от клуб „Дебати и ораторска реч на английски език“ и център „Европа директно“.
През втория и третия ден младежите работиха в четири екипа, формирани на произволен принцип, като във всеки от екипите имаше ученици от различно училище и на различна възраст. Те трябваше да разработят своя концепция на тема „Училище на бъдещето – ролята на изкуствения интелект”, след което да я представят, отговаряйки на въпросите как би се развило и променило училището в бъдещето. Обединиха се около задачата да генерират идеи и да представят своята визия за мястото на изкуствения интелект в училището на бъдещето. Във финалния етап учениците демонстрираха не само крайния продукт, но и процеса на работа, както и приноса на всеки участник.
За педагогическите специалисти през трите дни също бяха предвидени разнообразни дейности. Учителите от гимназията отвориха вратите на класните стаи и демонстрираха прилагането да иновативни практики по различни учебни предмети. Колегите от училищата партньори взеха участие в работни срещи и тематични дискусии.
Театралната група към гимназията зарадва гостите с откъс от пиесата „Ромео и Жулиета“, а музикантите ни ги потопиха в ритъма на рок музиката.
По време на мобилността бе осъществен мониторинг от страна на РУО – Русе, като експертът наблюдава отворена практика под формата на интердисциплинарно представяне на лабораторни опитни постановки по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, а накрая се включи и в заключителната част от дейностите.

Споделете!