Учениците от VIII Б клас, специалност ,,Компютърна анимация“, отбелязоха деня на числото Пи и международния ден на математиката с табло и артинсталация, като изписаха числото Пи до 27-ия знак след десетичната запетая.
Кристиян Симчев и Джеймс Хафези от VIII В клас направиха плакати за числото и за гениалния физик Алберт Айнщайн.
Ученици от VIII Б и VIII Г клас бяха подбрали и записали известни мисли на математици и любопитни факти за известното число, които раздаваха на входа на гимназията.
Презентацията на Никол Данева от XII Б клас по случай празника на математиката се излъчваше през деня във фоайето на училището.

Споделете!