Родителска среща VIII, IX и X клас

Loading Events

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 8 ноември 2023 г. ще се проведе родителска среща за учениците от VIII, IX и X клас.

За 8. и 9. клас тя ще протече при следната организация: 18:00–18:20 часа – среща на родителите с класните ръководители по паралеки в съответните класни стаи; 18:20–19:50 – индивидуали срещи с учителите по предмети в стаи по график.

За 10. клас тя ще протече при следната организация: 17:30–17:50 – обща част за всички десети класове в аулата във връзка с избора на профилиращи предмети, прозводствената практика на професионалната паралелка и НВО по БЕЛ и математика; 17:50–18:10 часа – среща на родителите с класните ръководители по паралелки в съответните класни стаи; 18:10–19:50 – индивидуални срещи с учителите по предмети в стаи по график.

VIII, IX и X клас
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Go to Top