Родителска среща XI и XII клас

Зарежда Събития

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 9 ноември 2023 г. ще се проведе родителска среща за учениците от XI и XII клас.

За 11. клас тя ще протече при следната организация: 18:00–18:20 часа – среща на родителите с класните ръководители по паралеки по стаи; 18:20–19:50 – индивидуали срещи с учителите по предмети в стаи по график.

За 12. клас тя ще протече при следната организация: 17:30–17:50 – обща част за всички дванадесети класове в аулата във връзка с ДЗИ и завършване на втори гимназиален етап; 17:50–18:10 часа – среща на родителите с класните ръководители по паралелки по стаи; 18:10–19:50 – индивидуални срещи с учителите по предмети в стаи по график.

XI и XII клас
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Go to Top