Родителска среща VIII и X клас

Зарежда Събития

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 26 март 2024 г. ще се проведе родителска среща за учениците от VIII и X клас, която ще протече при следната организация:

18:00–18:15 часа – среща на родителите с класните ръководители по паралеки по стаи;

18:15–19:50 – индивидуални срещи с учителите по предмети в стаи по график.

Go to Top