Upcoming Events › Събития

Latest Past Events

Родителска среща IX, XI и XII клас

АЕГ „Гео Милев“ ул. „Алеи Възраждане“ 3, Русе

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА На 27 март 2024 г. ще се проведе родителска среща за учениците от IX, XI и XII клас, която ще протече при следната организация: 18:00–18:15 часа – среща на родителите с класните ръководители по паралеки по стаи; 18:15–19:50 – индивидуални срещи с учителите по предмети в стаи по график.

Родителска среща VIII и X клас

АЕГ „Гео Милев“ ул. „Алеи Възраждане“ 3, Русе

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА На 26 март 2024 г. ще се проведе родителска среща за учениците от VIII и X клас, която ще протече при следната организация: 18:00–18:15 часа – среща на родителите с класните ръководители по паралеки по стаи; 18:15–19:50 – индивидуални срещи с учителите по предмети в стаи по график.

Пролетен концерт „АЕГ има таланти“

Канев център ул. „Студентска“ 8, Русе

През април 2024 година нашето училище навършва 61 години! За този период то е допринесло за изграждането и успешната реализация на над 7300 възпитаници. В чест на събитието гимназията организира пролетен концерт „АЕГ има таланти“ в Канев център. Запис на концерта

Go to Top