Начало2024-03-15T08:28:01+02:00

Английска езикова гимназия „Гео Милев“

Винаги сред първите!

Английска езикова гимназия „Гео Милев“

Винаги сред първите!

Традиции, приемственост и бъдеще

Няма нищо невъзможно, ако попаднете на точното място в точното време!

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ АЕГ „ГЕО МИЛЕВ“ – РУСЕ?

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ създава всички необходими условия, които ще ви помогнат да превърнете невъзможното в реалност.

Какво ще правя през останалата част от живота си?

Кой път да поема и дали ще избера правилния?…

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ знае отговорите на въпросите ви! Доверете ни се и нека извървим заедно пътя към знанието и успеха!

ВИЗИТКА

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Русе е общинско средно училище с петгодишен курс на обучение, включващ широк спектър от образователни програми със специален акцент върху интензивната чуждоезикова подготовка.

 • Цели – осигуряване на висока образованост, широка култура, както и на съвременни знания и житейски умения

 • Постижения – редовни успехи на наши ученици и учители в олимпиади, състезания, конкурси, събития и проекти

 • Реализация – високи резултати на ДЗИ и други изпити; завършилите са търсени от университети и работодатели

Градим позитивна и подкрепяща училищна среда, като базираме отношенията си на доверие и партньорство, уважаваме правилата и съхраняваме традициите.

ОСИГУРЯВАМЕ:

Висококачествено обучение по английски (интензивно изучаван в VIII клас) и друг чужд език: немски/френски/руски

Отлична подготовка по всички общообразователни предмети

Професионална подготовка в специалност „Компютърна анимация” с интензивно изучаване на английски език по рамков план, одобрен от МОН.

Добре подбран екип от квалифицирани преподаватели и отлични педагози с богат опит

Непрекъснати инвестиции в материално-техническата база с оглед осигуряване на оптимални условия за ефективно учене и работа:

 • STEM център
 • спортна зала
 • специализирани учебни кабинети
 • техника и интернет свързаност
 • богат библиотечен фонд
 • ученически бюфет

Богата и разнообразна клубна и извънкласна дейност:

 • клубове по „Дебати и ораторска реч“, „Езиков сертификат“, „Екология“, „Творческо писане“ и др.
 • спортни секции, театрален състав, вокална група и др.

ГРАФИЦИ

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

0
ученици
0
учители
0
години история
0
възпитаници на гимназията
Go to Top