Основни цели

Основната цел на клуба е подготовка на ученици от VIII, IX и X клас за успешно явяване на изпит по английски език на Университета Кеймбридж за сертификат на ниво B2. Това е онази основа, на която учениците могат надеждно да стъпят за подготовка за САЕ и да развиват уменията си за използване на езика.

 

Какво е Cambridge B2 First (FCE)?

B2 First, познат още като Cambridge First Certificate in English (FCE), е изпит по общ английски, който показва ниво на владеене на езика над средното. 

Теми и дейности

По време на обучителния курс учениците:

  • развиват и упражняват уменията, необходими за успешното полагане на изпита, както и добиват по-голяма увереност да общуват на английски в различни ситуации;
  • запознават се със структурата (формата) на изпита, видовете изпитни задачи и системата за оценяване;
  • запознават се с техники за успешното решаване на различните видове изпитни задачи и правят достатъчно упражнения по тях;
  • при желание получават съдействие, ако желаят да се регистрират за явяване на изпита.

Подробна програма

Общ брой часове по програма:

60 учебни часа

Брой участници:

Ученици от VIII, IX и X клас

Място на провеждане:

ет. 1, ст. 6

Ден и час на провеждане:

понеделник 14:40 – 16:15

Явор Стамболиев