Основни цели

Основната цел на клуба е учениците да се подготвят за ежегодния конкурс за млади преводачи Juvenes Translatores на Европейската комисия. Участниците се запознават с основни правила и насоки в преводаческото изкуство, развиват уменията си за четене с разбиране и писане, редактиране на текст, работа с онлайн справочници и речници, упражняват навиците си за самостоятелна работа с ежеседмични задания по формата на конкурсните материали.

Теми и дейности

Учебното съдържание е структурирано в 30 учебни часа.

Общ брой часове по програма:

30 учебни часа

Брой участници:

Ученици от XI и XII клас

Място на провеждане:

ет. 2, ст. 16

Ден и час на провеждане:

понеделник от 14:45 до 16:15 часа

Мая Мицова