Основни цели

Клуб „Волейбол“ е по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Целта е овладяване на добро ниво на техниката на волейболната игра и усъвършенстване на волейболните умения и навици.

Очаквани резултати

Повишаване на тактическата грамотност. Подобряване на уменията за работа в екип. Успешното им прилагане в състезания.

Теми и дейности

  • Тренировки

Общ брой часове по програма:

80 учебни часа

Брой участници:

15 ученици (от VIII, IX, X и XII клас)

Място на провеждане:

спортна зала

Ден и час на провеждане:

понеделник 14:40–16:55 ч.

Георги Георгиев