Безопасност на движението по пътищата

Стратегия, план, инструктаж, съвети, дейности

През учебната 2023/2024 година обучението по безопасност на движението по пътищата в АЕГ „Гео Милев“ – Русе се провежда по утвърден от директора график, като учениците от VIII–X клас се обучават 4 часа/годишно, а учениците от XI и XII клас – 1 час годишно. Часовете се водят от обучени педагогически специалисти.

  • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021–2030)

  • Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021–2030)

  • План за действие в АЕГ „Гео Милев“ за безопасност на движението по пътищата за 2024 г.

  • План на училищната комисия по БДП в АЕГ „Гео Милев“ за учебната 2023/2024 г.

  • Инструктаж по безопасност на движението по пътищата през зимния сезон

  • Полезна информация за учениците като участници в движението по пътищата

  • Презентация – „Пет мерки за предпазване от пътнотранспортни произшествия“

  • 29 юни 2023 г. – Национален ден на безопасността на движението по пътищата
  • 19 ноември 2023 г. – Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия