Учебни програми по класове и вид подготовка

Национални учебни програми, приети от МОН

Общобразователна подготовка

VIII клас

IX клас

X клас

XI клас

XII клас

Профилирана подготовка

XI–XII клас

Професионална подготовка

VIII–XII клас