Основни цели

Основната цел на обучението е да задълбочи проявения интерес от учениците към физичното познание, да разшири техните познания за астрономическите явления и процеси като продължение на знанията и уменията, придобити в часовете по Човек и природа. Настоящите участници в групата тепърва навлизат в науката астрономия, така че обучението по програмата има за цел и да даде основни знания за Вселената, да подкрепя и консултира самостоятелното усвояване на нови знания, техния анализ и систематизиране, чрез симулиране на реални научни наблюдения и изследвания да се стимулира евристичното мислене на учениците. За да могат да участват в национални олимпиади по астрономия, учениците трябва да усвоят нови специфични за астрономията понятия, да придобият умения за решаване на практически и наблюдателни задачи.

Теми и дейности

Обучението е насочено към:

 1. Поглед към небето
 2. Кинематика на небето
 3. Време и календар
 4. Небесна механика и гравитация
 5. Слънчева система
 6. Луна
 7. Системата Земя – Луна
 8. Затъмнения
 9. Космически мисии
 10. Слънце. Слънчева активност. Звезди
 11. Галактика
 12. Зад пределите на Галактиката – галактики, квазари и космология
 13. Решаване на практически задачи от олимпиади по астрономия
 14. Занимания за съзвездията

Общ брой часове по програма:

50 учебни часа

Брой участници:

12 ученици (от IX и X клас)

Място на провеждане:

STEM център

Ден и час на провеждане:

понеделник, 14:40 – 16:10

Павлинка Ангелова